نسخه چاپي ارسال به دوست


4000 مترلوله گذاری در طرح ملی آبرسانی به شهر آستارا اجرا شد

4000 مترلوله گذاری در طرح ملی آبرسانی به شهر آستارا اجرا شد

به گزارش دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان گیلان، معاون مهندسی و توسعه این شرکت از انجام قسمتی از اصلاح وبازسازی تصفیه خانه بهارستان و اجرای 4000 متر لوله گذاری طرح ملی آبرسانی به شهر آستارا خبر داد.

علیرضا غیاثی معاون مهندسی و توسعه آبفای گیلان گفت: طرح ملی آبرسانی به شهر آستارا با هدف تامین آب شرب شهرهاوروستاهای مسیر خط انتقال آب ازسال 1391 مصوب وکد اعتباری دریافت نموده است که بالغ بر95 درصد کل جمعیت شهرستان آستارا را  شامل خواهد شد.

وی در این موردتوضیح داد: اعتبار مورد نیاز با برآورد سال 97حدود 2186000 میلیون ریال بوده است تا احداث آبگیر وانتقال آب آقچای به تصفیه خانه بهارستان با دبی 120 لیتر بر ثانیه، انجام اصلاح وبازساز ی وافزایش ظرفیت تولید وانتقال آب ازتصفیه خانه بهارستان به میزان 280 لیتر بر ثانیه، احداث یک تصفیه خانه درجوار رودخانه چلوند وانتقال آن به شهر آستارا بادبی 270 لیتر بر ثانیه، احداث مخازن : احداث  مخازن ذخیره ی آب  چلوند، سیبلی، لوندویل وآق چای جمعاً به مقدار22100 مترمکعب، اجرای خطوط انتقال به طول 42 کیلومتر محقق شود.

معاون مهندسی و توسعه آبفای گیلان در مورد عملیات انجام شده باتوجه به اعتباراتی که تاکنون دریافت شده گفت: مطالعات فاز 1 توسط مشاور باپیشرفت100 درصدانجام شده ومطالعات فازدوم نیزبه تناسب تخصیص اعتبارات درحال انجام است، همچنین قسمتی از اصلاح وبازسازی تصفیه خانه بهارستان شامل گابیون بندی دیواره حفاظتی تصفیه خانه واحداث پست برق زمینی وافزایش دیماند برق تصفیه خانه واحداث سوله ونصب 3 دستگاه فیلتر انجام شده است.

وی عملیات اجرایی طرح ملی آبرسانی به شهر آستارا در سال جاری را نیزچنین تشریح کرد: پروژه اجرای 3500 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر خط انتقال آب خام آقچای به مبلغ 12380 میلیون ریال که قرار بود در مدت 8 ماه به پایان برسد در وقت مقرر به پایان رسیده و پیمانکار در حال آماده کردن مسیر پس از نصب اتصالات مربوطه برای تست است. همچنین پروژه ریمپنگ دور شهر آستارا به مبلغ  16749 میلیون ریال به منظور تامین فشار مناسب آب در کل سطح شهر که از مجموع 7000 متر لوله گذاری که قراربود انجام شود اجرای 3000 متر لوله گذاری  با لوله چدن داکتیل سایز 400میلیمتر و 1000 متر لوله پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر و پایپ جکینگ در جاده اصلی به انجام رسیده وپیمانکار در حال ساخت خرپا وادامه لوله گذاری است.

 

 


١١:٤٧ - چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨ شناسه خبر : ٥٩٤ تعداد نمایش : 39