تیزر پویش:

 

پیام صوتی وزیر محترم نیرو به زبان گیلکی:

پیام شماره 1 (کلیک نمایید)

پیام شماره 2 (کلیک نمایید)

 

پوستر پویش: